Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09 decembrie 2020


Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de 09 decembrie 2020, a adoptat următoarele hotărâri:


1.    Publicarea unei caricaturi cu tentă rasistă (o femeie de etnie romă care vinde semințe în pagini de cărți) în publicația Dilema Veche reprezintă faptă de discriminare, conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 2.000 lei față de S.C. Adevărul Holding S.R.L.

Colegiul director obligă reclamatul la publicarea unui rezumat al hotărârii.
Hotărâre adoptată cu 9 voturi privind constatarea și 7 voturi pentru, 2 voturi împotrivă privind cuantumul amenzii.


2. Comportamentul ostil, de respingere al învățătoarei față de un copil cu autism, elev în clasa pregătitoare reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate și dreptul la accesul la educație în condiții de egalitate, conform art. 2 alin. (1), art 11 alin (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.


S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 1.000 lei față de cadrul didactic și școală.
Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (9 voturi)

 

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
09 decembrie 2020
București

Noutati

Comunicat de presa debut proiect

22 Dec 2020

Comunicat de presa debut proiect

Comunicat de presă

16 Dec 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09 decembrie 2020

09 Dec 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de...


toate articolele