Proiectul ”Combaterea discriminării în clasă – ghid pentru profesori” – ProfsAgainstDiscrimination

 

    Începând cu data de 01 decembrie 2020, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării va implementa, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Politici Publice, pentru o perioadă de 24 de luni, proiectul ”Combaterea discriminării în clasă – ghid pentru profesori” – ProfsAgainstDiscrimination, finanțat de Comisia Europeană prin Programul REC-RDIS-DISC-AG-2020, conform Acordului nr.963306.

            Prin acest proiect cei doi parteneri își propun:

  1. analiza legislației la nivel național în ceea ce privește implementarea principiului nediscriminării și realizarea a trei sondaje la nivel național în randul profesorilor, părinților și Inspectoratelor Școlare Județene cu privire la existența fenomenului discriminării. Rezultatele precum și recomandările formulate în urma  realizării sondajelor vor fi incluse într-un Studiu ce va fi distribuit la nivel național;
  2.  creșterea gradului de conștientizare și a capacității de identificare, combatere și raportare a cazurilor de discriminare din școli, la nivel național, prin sesiuni de instruire pentru un număr de 200 profesori dar și realizarea unui Ghid practic privind combaterea discriminării în clase;
  3. creșterea nivelului de date și statistici cu privire la cunoașterea și aplicarea legislației antidiscriminare și a instrumentelor ce ar putea fi folosite pentru combaterea acestui fenomen;
  4.  abordarea lacunelor din legislație și practică printr-o serie de recomandări concrete și specifice în cadrul unor politici publice.

    Rezultatele proiectului precum și recomandările de politică publică vor fi prezentate în cadrul unei conferințe organizate la sfărșitul proiectului.

    Proiectul beneficiază de un buget total de 269.559,75 euro ( 80% finanțare UE și 20% cofinanțare).

 

   Comunicat de presă debut proiect

   

Noutati

Comunicat de presa debut proiect

22 Dec 2020

Comunicat de presa debut proiect

Comunicat de presă

16 Dec 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 09 decembrie 2020

09 Dec 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de...


toate articolele