Comunicat de presă

 

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de 12 august 2020, a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Introducerea și utilizarea pe parcursul procedurii de recrutare, pentru poziția de controlor trafic aerian, a criteriului de vârstă, fără a promova testul justficării obiective (criteriul să urmărească un scop legitim, să fie adecvat și necesar, respectiv să fie proporțional cu scopul urmărit) constituie o faptă de discriminare directă prin care s-a încălcat dreptul la egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, potrivit art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 6 din OG. 137/2000, republicată.

 

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 11.000 de lei față de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A

Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (5 voturi).

 

  1. Refuzul conducătorului auto de taxi de a efectua o cursă pentru un copil cu o dizabilitate locomotorie, aflat într-un cărucior cu rotile, însoțit de mamă, constituie o faptă de discriminare directă, prin care s-a încălcat dreptul de acces la servicii în condiții de egalitate, potrivit art. 2 alin. (1) coroborat cu art. 10 lit. g) din OG. 137/2000, republicată.

 

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 10.000 lei față de S.C. TRANSRELAXA S.R.L. din Târgu Mureș.

Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (5 voturi).

 

 

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

12 august 2020

București

Noutati

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 30 septembrie 2020

30 Sep 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de...

Comunicat de presă

12 Aug 2020

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 12 august 2020

Comunicat de presă

01 Jul 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, reunit astăzi în prima ședință, și-a ales conducerea prin votul me...


toate articolele