ANUNŢ DE CONCURS - Referent clasa a-III-a

 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea din str. Victor Eftimiu nr. 2), un concurs de recrutare, în data de 26 martie 2020, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante:

 

Referent clasa a-III-a, grad profesional debutant în cadrul Biroului Resurse Umane şi Salarizare -  Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ – 1 post

           

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei şi va consta într-o probă scrisă de verificare a cunoştinţelor în domeniul legislaţiei şi a materialelor bibliografice, în data de 26.03.2020 ora 9:30 şi un interviu, în termenul legal.

           

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei în perioada 24.02-16.03.2020.

ondiţiile specifice pentru ocuparea postului de referent clasa a-III-a, grad profesional debutant în cadrul Biroului Resurse Umane şi Salarizare -  Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ sunt:

 1. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 2. Perfecţionări (specializări): - ;
 3. Vechime în specialitatea studiilor: - ;
 4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: - ;
 5. Limbi străine: - ;
 6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: - spirit de lucru în echipă, aptitudinea de a desfăşura activităţi

     complexe, asumarea responsabilităţii, adaptabilitate, sociabilitate, intuiţie, consecvenţă, abilitate de comunicare, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, creativitate, seriozitate, bune cunoştinţe a legislaţiei;

 1. Cerinţe specifice: disponibilitate pentru deplasări interne şi externe: Da.

 

Atribuțiile postului: 

 1. Întocmeşte adeverinţe pentru salariaţii instituţiei cu privire la salarizarea acestora, adeverinţe pentru bancă, medicul de familie, etc;
 2. Întocmeşte şi centralizează programarea şi reprogramarea concediului de odihnă al salariaţilor;
 3. Întocmeşte situaţii statistice specifice domeniului de activitate;
 4. Desfăşoară activităţi administrative pentru buna organizare şi funcţionare a Biroului;
 5. Păstrează confidenţialitatea datelor personale şi salariale ale salariaţilor;
 6. Participă la cursuri de formare şi perfecţionare, conferinţe, simpozioane, mese rotunde în domeniu de activitate specific, precum şi la cele referitoare la fondurile externe nerambursabile;
 1. Solicită asistenţă de specialitate şi colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 2. Arhivează documentele emise de compartimentul propriu;
 3. Întocmeşte, eliberează şi vizează periodic legitimaţii de acces în instituţie şi urmăreşte recuperarea lor la plecarea din instituţie a salariaţilor care au beneficiat de astfel de legitimaţii;
 1. Îndeplineşte activităţi de curierat pentru Direcţia Economică, Resurse Umane, Salarizare şi Administrativ şi pentru conducerea instituţiei;
 1. Asigură deplasările în interesul serviciului la solicitarea conducerii instituţiei;
 2. Respectă şi asigură respectarea în cadrul biroului a Regulamentului Uniunii Europene 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din ordine ale preşedintelui, stabilite de şeful de birou, directorul direcţiei sau secretarul general în funcţie de specificul activităţii.

 

Bibliografie-brus.pdf

Formular-de-inscriere.docx

Model-adeverinta.pdf

Acte-necesare-pentru-inscrierea-la-concurs.docx

 

Noutati

Comunicat de presă

12 Aug 2020

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 12 august 2020

Comunicat de presă

01 Jul 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, reunit astăzi în prima ședință, și-a ales conducerea prin votul me...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 17 iunie 2020

17 Jun 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...


toate articolele