Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD in sedinta din data de 10.06.2019

 

Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor în data de 10.06.2019, a adoptat următoarele hotărâri:

 

1. Afișul publicitar promovat de o societate comercială care conținea mesajul ”deschis tot timpul”, alături de o fotografie a unei femei cu picioarele îndepărtate, reprezintă discriminare și încalcă dreptul la demnitate a persoanelor de gen feminin conform art. 2, alin. 1 și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată. 

  • s-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 5000 lei. 
  • hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7).

 

2. Decizia unei educatoare de a muta un copil cu dizabilități la o altă grupă pe perioada inspecției reprezintă discriminare conform art. 2 și art. din 15 G. 137/2000, republicată. 

  • educatoarea a fost sancționată cu avertisment contravențional, iar gradiniței i s-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 1.000 lei. Se recomandă educatoarei ca pe viitor să evite astfel de acțiuni. 
  • hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7). 

 

3. Refuzul unui taximetrist de a transporta o persoană cu autism reprezintă discriminare conform art. 2, alin. 1, și art. 10 , lit g) din 15 G. 137/2000, republicată. 

  • s-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale în cuantum de 1.000 lei pentru firma de taximetrie și 1.000 lei pentru șofer, cu obligația de a publica într-un cotidian național un rezumat al hotărârii și recomandarea ca în viitor să acorde servicii de taximetrie fără discriminare. 
  • hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7).

 

 

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

10.06.2019

București

Noutati

Comunicat de presă

12 Aug 2020

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 12 august 2020

Comunicat de presă

01 Jul 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, reunit astăzi în prima ședință, și-a ales conducerea prin votul me...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 17 iunie 2020

17 Jun 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...


toate articolele