Proiectul de cercetare si dezvoltare - Concursul de creaţie ediţia a XII-a cu tema ”EGALITATE ŞI NEDISCRIMINARE”

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in parteneriat cu: Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir”, Centrul European pentru Promovarea Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse

si Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, organizeaza Proiectul de cercetare si dezvoltare - Concursul de creaţie ediţia a XII-a cu tema ”EGALITATE ŞI NEDISCRIMINARE

care va avea loc în perioada care va avea loc în perioada Aprilie – Octombrie 2019.

 

Obiectivele proiectului:

1.Conştientizarea de către elevi a noţiunilor elementare privind drepturile omului, mai ales cu privire la dreptul la nediscriminare şi implementarea principiului egalităţii de şanse, raportul dintre stat şi existenţa libertăţilor publice, modul în care acestea sunt consacrate de legislaţia română în vigoare cât şi de tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi pe care le-a ratificat.

2.Creşterea nivelului cunoştinţelor privind drepturile omului şi libertăţile publice, cu deosebire referitor la principiul nediscriminării, la modul în care acesta este aplicabil în ţara noastră, pentru elevii cu vârsta între 6 şi 10 ani din şcolile din Municipiul Bucureşti şi din ţară pentru secţiunea “Nediscriminarea la vârsta poveştilor“; elevii cu vârsta între 11 şi 14 ani din şcolile din Municipiul Bucureşti şi din ţară pentru secţiunea “Dreptul meu la nediscriminare“; elevii cu vârsta între 15 şi 19 ani din liceele din Municipiul Bucureşti şi din ţară pentru secţiunea “Tinereţe şi nediscriminare”;

3.Diseminarea informaţiilor privind drepturile omului şi libertăţile publice, mai cu seamă a celor referitoare la egalitatea între cetăţeni şi la dreptul fiecăruia la nediscriminare;

4.Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi întelegere a principiilor şi valorilor civice: egalitatea de şanse; toleranţă; nediscriminare; dezvoltarea capacităţii de înţelegere a noţiunii dreptului subiectiv;

5.Dezvoltarea capacităţii de aplicare a principiilor egalităţii de şanse în domenii precum cel juridic, economic, social; educaţional;

6.Stimularea interesului pentru implicarea în procesul de promovare a principiilor egalităţii de şanse; solidaritate civică, nediscriminare.

 

Etapele de desfasurare a concursului:

ETAPA I: 20 Aprilie 2019 –15 Mai 2019 - popularizarea concursului pe site-ul Centrului European pentru Promovarea Nediscriminării și Egalității de Șanse – NEDES 2014+ și al Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, precum şi al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (în măsura posibilului), precum și prin cursuri și seminarii interactive la școli și licee din municipiul București.

ETAPA a II-a: 16 Mai 2019 –30 Iunie 2019- primirea lucrărilor de creație literară și a desenelor la Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, precum și pe adresa de e-mail concurs.ucdc@gmail.com

ETAPA a III-a: 01 Septembrie 2019- 08 Septembrie 2019 – evaluarea lucrărilor și a desenelor de un juriu imparțial; publicarea lucrărilor de creație literară în lucrarea ”Egalitate și nediscriminare” și a desenelor într-un calendar școlar de birou pentru anul școlar 2019-2020.

ETAPA a IV-a: 14 Septembrie 2019 – premierea celor mai bune lucrări și desene în cadrul Festivității de premiere desfășurată la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”

ETAPA a V-a: 15 Septembrie -31 Octombrie 2019 - distribuirea lucrării și a calendarelor către elevii participanți, dar și către alți elevi.

 

Detalii se regasesc pe site- ul : www.esn.ucdc.ro.

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la afirmațiile domnului Aurelian Bădulescu la adresa unui cetățean aparținând comunității evreiești

17 Jul 2019

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţii...

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordări noi a acțiunilor privind infracțiunile motivate de ură”

28 Jun 2019

Conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

11 Jun 2019

Proiect ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordă...


toate articolele