Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al C.N.C.D. în şedinţa din data de 16.01.2019

 

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al C.N.C.D. în şedinţa din data de 16.01.2019

  

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor, în data de 16.01.2019, a adoptat următoarele hotărâri:  

 

1. Fapta primarului Municipiului Focşani de a emite un comunicat prin care a făcut trimiteri la apartenenţa etnică a unor persoane care au datorii la cheltuielile de întreţinere, constituie discriminare şi încalcă dreptul la demnitate potrivit art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta se sancționează cu avertisment contravenţional.

Totodată, s-a constatat că menţinerea unor comentarii rasiste pe pagina sa de socializare reprezintă, în mod similar, discriminare şi încălcarea dreptului la demnitate. Pentru această faptă reclamatul a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 2000 lei.

Colegiul director recomandă domnului primar să se abţină de la utilizarea unui limbaj neadecvat, de natură să genereze discriminare şi să şteargă de pe pagina sa de socializare mesajele cu caracter rasist. Prin hotărâre, reclamatul este obligat să publice pe pagina de internet a primăriei o copie a hotărârii C.N.C.D., respectând datele cu caracter personal ale părţilor.

  • hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7)  

 

2. Desfiinţarea unor staţii destinate transportului elevilor de către instituţia primarului comunei Făurei, judeţul Neamţ, reprezintă discriminare, încalcă dreptul de acces la servicii şi educaţie potrivit art. 2 alin. (1), art. 10 lit. h) şi art. 11 alin. (1) din O.G. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Fapta se sancționează cu amendă contravențională în cuantum de 2000 lei.

Colegiul director recomandă ca în termen de 30 zile să se reînfiinţeze staţiile necesare pentru transportul elevilor din comuna Făurei.

  • hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi a celor prezenți (7)  

 

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

16.01.2019

București

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la afirmațiile domnului Aurelian Bădulescu la adresa unui cetățean aparținând comunității evreiești

17 Jul 2019

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţii...

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordări noi a acțiunilor privind infracțiunile motivate de ură”

28 Jun 2019

Conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

11 Jun 2019

Proiect ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordă...


toate articolele