Directia juridica


DIRECTIA JURIDICA

Directia Juridica este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, infiintata la 1 ianuarie 2007 prin transformarea Serviciului Juridic si de Inspectie, ca necesitate a asigurarii desfasurarii activitatii Consiliului in conditii optime de legalitate. Directia Juridica are in componenta 3 servicii: Serviciul Juridic, Contencios si Contracte, Serviciul de Inspectie si Serviciul Structuri Teritoriale si este condusa de un director, numit si eliberat din functie in conditiile legii.

Directia isi desfasoara activitatea in colaborare cu celelalte departamente ale institutiei, calauzindu-se in activitatea sa de Constitutie si legislatia nationala si internationala. Directia este instituita ca departament de sine statator al Consiliului, care se subordoneaza nemijlocit Presedintelui institutiei.


Directia juridica are ca principale atributii specifice avizarea actelor emise de Presedintele institutiei si a actelor administrative elaborate in cadrul compartimentelor din structura organizatorica a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii si, totodata, reprezentarea institutiei in fata instantelor judecatoresti si a altor organe jurisdictionale, ori de cate ori Consiliul figureaza ca parte, in diverse dosare date spre solutionare, potrivit legii, institutiilor competente; analizeaza si avizeaza toate proiectele de contracte transmise de catre directiile de specialitate din cadrul institutiei.

Prin serviciile din subordine, Directia indeplineste in principal urmatoarele atributii:

  • elaboreaza sau participa la elaborarea (analizeaza, efectueaza expertiza juridica) a proiectelor de acte normative, elaborate de Consiliu;
  • elaboreaza de sine statator sau in comun cu celelalte departamente propuneri de modificare sau abrogare a ordinelor si altor acte normative ale Consiliului, ce nu mai sunt conforme cu legislatia in vigoare;
  • generalizeaza, in comun acord cu alte departamente structurale, practica aplicarii legislatiei nationale la nivel institutional, elaboreaza propuneri pentru perfectionarea ei si le prezinta spre examinare Presedintelui institutiei;
  • participa la lucrarile efectuate de alte departamente ale institutiei privind selectarea si prezentarea, in modul stabilit de legislatia in vigoare, a actelor normative ce guverneaza activitatea Consiliului pentru efectuarea expertizei juridice, a materialelor prezentate in cadrul actiunilor initiate de institutie,etc;
  • reprezinta, conform prevederilor legale, interesele Consiliului in instantele judecatoresti si alte organe;
  • desfasoara activitatea de investigare a aspectelor descrise in petitii, la solicitarea membrilor Colegiului director;
  • efectueaza din punct de vedere metodic conducerea activitatii juridice;
  • acorda asistenta juridica celorlalte compartimente ale Consiliului pe chestiunile ce reies din competenta acestuia.

Madalina Raluca ROSU
Director

Declaratii de avere si interese 2009

Noutati

Anunt anulare concursuri

23 Mar 2020

Anunt anulare concursuri organizate in data de 26.03.2020

ANUNŢ DE CONCURS - Consilier juridic clasa I

24 Feb 2020

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea...

ANUNŢ DE CONCURS - Referent clasa a-III-a

24 Feb 2020

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării organizează la sediul său din Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sectorul 1 (intrarea...


toate articolele