Modulul 2 - Egalitate de gen din cadrul proiectului cu finantare nerambursabila cod SMIS 52473

 

Logo_proiect_POAT_1_.png

 

"Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati"
Proiect co - finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013
Axa prioritara 1 – "Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor"
Domeniul major de interventie: 1.3 - "Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor"
Contractul nr. 1.3.174
Cod SMIS 52473

Derularea sesiunilor de formare aferente Modulului II – Egalitate de Gen din cadrul proiectului "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati"

Pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si Consiliului din 17 decembrie 2013, potrivit carora trebuie sa existe capacitatea administrativa pentru punerea in aplicare a legislatiei Uniunii Europene de combatere a discriminarii, asigurarea egalitatii de gen si a drepturilor persoanelor cu dizabilitati precum si pentru punerea în aplicare a politicilor in materie de fonduri ESI, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) implementeaza, in perioada 01 mai 2014 – 30 noiembrie 2015, proiectul "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati", co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007 – 2013 (contractul nr. 1.3.174).

Programul de formare se adreseaza intregului personal implicat în managementul si controlul FESI din cadrul Autoritatilor de management, Organisme intermediare, Autoritatea de certificare si plata si Autoritatea de audit precum si Ministerul Fondurilor Europene. Desfasurarea programului de formare se axeaza pe legislatia si politica Uniunii in materie de antidiscriminare, egalitate de gen si protectia persoanelor cu dizabilitati si este structurat in 3 module specifice domeniilor drepturilor omului, respectiv "Antidiscriminare", "Egalitate de gen", "Drepturile persoanelor cu dizabilitati".

In perioada 08 februarie – 12 iunie 2015, in judetele Brasov, Prahova si Suceava, s-au desfasurat sesiunile de formare aferente Modulului II – Egalitate de Gen, la care au participat 568 persoane din cadrul urmatoarelor institutii: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - OIR POSDRU SUD-VEST OLTENIA, OIR POSDRU SUD EST, OIRPOSDRU NORD EST, OIR POSDRU SUD-Muntenia, OIPOSDRU MMFPSV, OIR POSDRU NORD-VEST OIRPOSDRU Bucuresti-Ilfov, OIRPOSDRU CENTRU; Ministerul Educatiei Nationale - OI POSDRU MEN, CNDIPT POSDRU; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – AMPOCTE, ADRBI, ADR CENTRU, ADR SUD EST, AMPODCA, AMPOR, OIR POSDRU NORD-EST, ADR SUD-MUNTENIA, ADR S-V OLTENIA; Ministerul Fondurilor Europene, MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – AMPOP, CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI – Autoritatea de Audit si Autoritatea Nationala pentru Turism.

Suportul de curs pentru Modulul II poate fi descarcat aici

 

Noutati

Comunicat de presă referitor la afirmațiile domnului Aurelian Bădulescu la adresa unui cetățean aparținând comunității evreiești

17 Jul 2019

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţii...

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel - ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordări noi a acțiunilor privind infracțiunile motivate de ură”

28 Jun 2019

Conform specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentația de atribuire.

Achizitia de servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel

11 Jun 2019

Proiect ”10 ani de Implementare a Deciziei Cadru UE privind rasismul și xenofobia în România: provocări și abordă...


toate articolele