Modulul 1 - Antidiscriminare din cadrul proiectului cu finantare nerambursabila cod SMIS 52473

 

Logo_proiect_POAT_1_.png

 

"Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati"

Proiect co - finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013
Axa prioritara 1 – "Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor"
Domeniul major de interventie: 1.3 - "Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor"
Contractul nr. 1.3.174
Cod SMIS 52473

Derularea sesiunilor de formare aferente Modulului 1 – Antidiscriminare, din cadrul proiectului "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati"

Pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si Consiliului din 17 decembrie 2013, potrivit carora trebuie sa existe capacitatea administrativa pentru punerea in aplicare a legislatiei Uniunii Europene de combatere a discriminarii, asigurarea egalitatii de gen si a drepturilor persoanelor cu dizabilitati precum si pentru punerea în aplicare a politicilor in materie de fonduri ESI, Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) implementeaza proiectul "Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati", co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007 – 2013 (contractul nr. 1.3.174).

Programul de formare se adreseazã intregului personal implicat în managementul si controlul FESI din cadrul Autoritatilor de management, Organisme intermediare, Autoritatea de certificare si plata si Autoritatea de audit precum si Ministerul Fondurilor Europene. Desfasurarea programului de formare se axeaza pe legislatia si politica Uniunii in materie de antidiscriminare, egalitate de gen si protectia persoanelor cu dizabilitati si este structurat in 3 module specifice domeniilor drepturilor omului, respectiv "Antidiscriminare", "Egalitate de gen", "Drepturile persoanelor cu dizabilitati".

In perioada 12 octombrie 2014 - 21 februarie 2015, in judetele Constanta, Brasov, Prahova si Suceava, s-au desfasurat sesiunile de formare aferente Modulului 1 – Antidiscriminare, la care au participat 637 de persoane din cadrul urmatoarelor institutii: Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice - OIR POSDRU SUD-VEST OLTENIA, OIR POSDRU SUD EST, OIRPOSDRU NORD EST, OIR POSDRU SUD-Muntenia, OIPOSDRU MMFPSV, OIR POSDRU NORD-VEST OIRPOSDRU Bucuresti-Ilfov, OIRPOSDRU CENTRU; Ministerul Educatiei Nationale - OI POSDRU MEN, CNDIPT POSDRU; Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – AMPOCTE, ADRBI, ADR CENTRU, ADR SUD EST, AMPODCA, AMPOR, OIR POSDRU NORD-EST, ADR SUD-MUNTENIA, ADR S-V OLTENIA; Ministerul Fondurilor Europene, MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – AMPOP, CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI – Autoritatea de Audit si Autoritatea Nationala pentru Turism.

Suportul de curs pentru Modulul I poate fi descarcat aici.

Noutati

Comunicat de presă

12 Aug 2020

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 12 august 2020

Comunicat de presă

01 Jul 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, reunit astăzi în prima ședință, și-a ales conducerea prin votul me...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 17 iunie 2020

17 Jun 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...


toate articolele