Conferinta de inchidere a proiectului cu finantare nerambursabila cod SMIS 52473

 

Logo_proiect_POAT_1_.png

 

„Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”

Proiect co - finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POAT 2007-2013

Axa prioritara 1 – „Sprijin in implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor”

Domeniul major de interventie: 1.3 - „Formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor”

Contractul nr. 1.3.174

Cod SMIS 52473

Conferinta de inchidere a proiectului

„Formare în domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”

 

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii organizeaza conferinta de inchidere a proiectului „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati ”, eveniment care va avea loc in data de 19 octombrie 2015, ora 10.00, la Hotel Novotel.

Proiectul „Formare in domeniul antidiscriminarii, egalitatii de gen si al drepturilor persoanelor cu dizabilitati”, derulat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii in perioada 01 mai 2014 – 30 noiembrie 2015, s-a justificat in contextul necesitatii indeplinirii conditionalitatilor ex-ante in domeniul nediscriminarii, egalitatii de gen si protectiei persoanelor cu dizabilitati, pentru Fondurile Europene Structurale si de Investitii 2014-2020, conform Regulamentului (UE) Nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013, prin asigurarea indeplinirii componentei de formare in domeniul nediscriminarii, egalitatii de gen si a drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

Acest proiect a avut ca principal scop consolidarea capacitatii de evaluare a modului in care principiile antidiscriminarii, egalitatii de gen si drepturile persoanelor cu dizabilitati se regasesc pe parcursul diverselor etape aferente pregatirii, elaborarii si implementarii programelor operationale.

Programul de formare s-a adresat intregului personal implicat in managementul si controlul FESI din cadrul Autoritatilor de management, Organisme intermediare, Autoritatea de certificare si plata, Autoritatea de audit precum si Ministerul Fondurilor Europene. Desfasurarea programului de formare s-a axat pe legislatia si politica Uniunii in materie de antidiscriminare, egalitate de gen si protectia persoanelor cu dizabilitati fiind structurat in 3 module specifice domeniilor drepturilor omului, respectiv “Antidiscriminare”, “Egalitate de gen”, “Drepturile persoanelor cu dizabilitati”.

In cadrul proiectului au fost organizate sesiuni de formare aferente fiecarei conditionalitati ex-ante, in Bucuresti si judetele Constanta, Prahova, Brasov si Suceava, la care au participat persoane implicate in managementul si controlul fondurilor europene structurale si de investitii, din cadrul autoritatilor de management, organismelor intermediare, autoritati de certificare si plata si autoritati de audit, la toate nivelurile relevante.

Conferinta de inchidere va prezenta principalele rezultate obtinute din implementarea proiectului, precum si interventii si discutii cu privire la sesiunile de formare, informatiile acumulate pe parcursul acestora si utilitatea lor in activitatea curenta.

Proiectul a beneficiat de un buget total de 8.003.951,98 lei, din care:

- 6.002.963,98 lei – reprezentand asistenta financiara nerambursabila solicitata din Fondul European de Dezvoltare Regionala
- 2.000.988,00 – reprezentand co-finantarea solicitantului

Persoane de contact: Cristina Vlad, Manager proiect cristina.vlad@cncd.org.ro
Ana Vitalia Tarcuta , Expert Comunicare ana.tarcuta@cncd.org.ro

Noutati

Comunicat de presă

12 Aug 2020

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 12 august 2020

Comunicat de presă

01 Jul 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, reunit astăzi în prima ședință, și-a ales conducerea prin votul me...

Comunicat de presă referitor la hotărârile adoptate de Colegiul director al CNCD în ședința din data de 17 iunie 2020

17 Jun 2020

Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petiții...


toate articolele